Strona w przebudowie

KANCELARIA BERGHARD sp. z o.o. ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 8/99; 03-984 Warszawa Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy 5 000,00 PLN KRS 0000349233 NIP 951-230-49-20 REGON 142284042

Tel (+48 22) 390 91 91 email biuro@berghard.pl